imageimage

Công ty Phân bón Bình Điền bán đấu giá cổ phần lần đầu

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN


2. Giá khởi điểm: 
11.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 21/10/2010 đến 16h00 ngày 01/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 05/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 09/11/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Công cố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (download file)

image 6 image 0