imageimage

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Phát triển nhà đấu giá cổ phần lần đầu 

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ
2. Số lượng cổ phần đấu giá: 1.123.581 cổ phần
3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
4. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h ngày 22/09/2011 đến 15h30 ngày 13/10/2011
5. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 18/10/2011
6. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 20/10/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 21/10/2011 đến ngày 03/11/2011
8. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 24/10/2011 đến ngày 27/10/2011

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file tại đây

image 5 image 0