imageimage

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tại CTCP Đầu tư Kim Việt bán đấu giá cổ phần

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tổ chức bán đấu giá 150.000 cổ phần CTCP Đầu tư Kim Việt

  1. Giá khởi điểm: 10.000 đ/cổ phiếu
  2. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 17/11/2014 đến 16h00 ngày 08/12/2014
  3. Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 09/12/2014
  4. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00, ngày 09/12/2014 tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

0.Giay CN chao ban.pdf

1.Ban cao bach.pdf

2.BB&NQ Hoi dong thanh vien.pdf

3.Quy che ban dau gia.pdf

4. Thong bao ban dau gia.doc

5.SJC_Mau dondangkydaugia.doc

6.SJC_Phieu tham du dau gia.doc

7.SJC_Huy tham du dau gia.doc

8.SJC_Giay uy quyen.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 109 image 0