imageimage

Công ty TNHH MTV Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của Công ty TNHH MTV Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, chi tiết như sau:

 

1. Số lượng cổ phần đấu giá: 1.049.000 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

4. Bước khối lượng : 100 cổ phần

5. Bước giá : 100 đồng

6. Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá

7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: Tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

8. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 25/03/2013 đến 15h30 ngày 12/04/2013

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 17/04/2013 tại các Đại lý Đấu giá

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 22/04/2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 23/04/2013 đến ngày 02/05/2013

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 23/04/2013 đến ngày 02/05/2013

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem theo đường link sau :

http://hnx.vn/web/18114/daugia?p_p_id=tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet_anchor=viewAction&_tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet_news_id=228949&_tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet_exist_file=1

 

 

image 33 image 0