imageimage

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam đấu giá cổ phần lần đầu

Theo thông báo từ Sở GDCK HÀ NỘI, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp :
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam
1. Số lượng cổ phần đấu giá:
3.336.478 cổ phần
2. Mệnh giá : 10.000 đồng
3. Giá khởi điểm:
10.000 đồng/cổ phần
4. Bước giá : 100 đồng
5. Bước khối lượng : 100 cổ phần
6. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán;
7. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày
27/03/2012 đến 15h30 ngày 13/04/2012
8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày
18/04/2012 tại các Đại lý Đấu giá
9. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày
20/04/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
10. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ
23/04/2012 đến ngày 08/05/2012
11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ
24/04/2012 đến ngày 27/04/2012

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem
file đính kèm

image 29 image 0