imageimage

Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang bán đấu giá cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG


2. Giá khởi điểm: 
10.200đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 18/10/2010 đến 16h00 ngày 03/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 09/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 11/11/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Phiếu đăng ký tham gia mua đấu giá cổ phần (download file)

image 38 image 0