imageimage

Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang đấu giá bán cổ phần lần 2 ra công chúng

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG


2. Giá khởi điểm: 10.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h ngày 15/12/2010 đến 16h00 ngày 27/12/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 31/12/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/01/2011 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Thông báo đấu giá cổ phần lần 2 (tải file)
Công bố thông tin đấu giá cổ phần lần 2 (tải file)
Quy chế đấu giá cổ phần lần 2 (tải file)
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (tải file

image 5 image 0