imageimage

CTCP Bảo hiểm Hàng không đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp :
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
2. Số lượng cổ phần đấu giá:
5.000.000 cổ phần
3. Mệnh giá : 10.000 đồng
4. Giá khởi điểm:
10.000 đồng/cổ phần
5. Bước giá : 100 đồng
6. Bước khối lượng :
100 cổ phần
7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán;
8. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán.
9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày
06/02/2012 đến 15h30 ngày 22/02/2012
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày
27/02/2012 tại các Đại lý Đấu giá
11. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày
29/02/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ
01/03/2012 đến ngày 14/03/2012
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ
02/03/2012 đến ngày 07/03/2012


Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm:

Bản công bố thông tin

Báo cáo tài chính

image 9 image 0