imageimage

CTCP Bệnh viên Tim Tâm Đức chốt DS tổ chức ĐHCĐ 2013

Căn cứ công văn số 01-2013/HĐQT-TĐ ngày 04/04/2013 của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức, Phòng DVCK - CTCP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

 

- Thời gian chốt DSCĐ: Ngày 11/04/2013

- Thời gian tổ chức:   8h00, thứ Bảy ngày 27/04/2013

- Địa điểm tổ chức:  Hội trường Khoa học Hữu Nghị - Lầu 7 - Bệnh viện Tim Tâm Đức - Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

 

Tải file thông báo: CVD 85_CV So 01-2013-HDQT-TD_Ngay chot danh sach co dong de to chuc DHCD thuong nien nam 2013.pdf

image 30 image 0