imageimage

CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức chốt DSCĐ

Căn cứ công văn số 444-12/CV-TĐ ngày 21/12/2012 của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức, Phòng DVCK Rồng Việt xin thông báo về việc chốt sanh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức nhận cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

 

- Thời gian chốt DSCĐ:  16h00 ngày 28/12/2012

- Thời gian chi trả:  từ ngày 29/12/2012

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:  10%/ mệnh giá

- Địa điểm nhận cổ tức:  Phòng Kế toán - Bệnh viện Tim Tâm Đức - Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

- Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại Website của Bệnh viện Tim Tâm Đức:  http://www.tamduchearthospital.com/view/266/vn

 

 

image 51 image 0