imageimage

CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 14/04/2016
- Thời gian tổ chức đại hội: 8h ngày 29/04/2016
- Địa điểm: CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức, lầu 7, số 4 Nguyễn Lương Bằng, Q7, TP. HCM

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Tim Tâm Đức.

Xin trân trọng thông báo!

image 70 image 0