imageimage

CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK HCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

 

1. Tên doanh nghiệp : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

2. Số lượng cổ phần đấu giá:   1.666.6667 cổ phần

3. Mệnh giá : 10.000 đồng

4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

5. Bước giá : 100 đồng

6. Bước khối lượng : 100 cổ phần

7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

8. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần.

9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ ngày 03/12/2012 đến 16h00 ngày 20/12/2012

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 26/12/2012 tại các Đại lý Đấu giá

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 28/12/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 29/12/2012 đến 16h00 ngày 07/01/2013 tại các Đại lý đấu giá

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Các ngày 02/01/2013 đến 07/01/2013 tại các Đại lý đấu giá

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm: CTCP Bia Sai Gon - Quang Ngai.rar

 

 

image 22 image 0