imageimage

CTCP BOO Nước Thủ Đức đấu giá cổ phần lần đầu

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:
1. Tên doanh nghiệp :
CÔNG TY CỔ PHẦN BOO NƯỚC THỦ ĐỨC
2. Số lượng cổ phần đấu giá:
2.450.000 cổ phần
3. Mệnh giá : 100.000 đồng
4. Giá khởi điểm:
320.000 đồng/cổ phần
5. Bước giá : 1 đồng
6. Số mức giá đặt mua :
01 (một) mức giá
7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua 2.450.000 cổ phần (bằng số cổ phần chào bán)
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày
16/11/2011 đến 16h00 ngày 05/12/2011
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày
09/12/2011
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày
13/12/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
11. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ
14/12/2011 đến 27/12/2011
12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ
14/12/2011 đến 20/12/2011

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

 

image 10 image 0