imageimage

CTCP CK Sài gòn Tourist bán đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist, chi tiết như sau:

 

1. Số lượng cổ phần đấu giá: 2.900.000 cổ phần

2. Mệnh giá : 10.000 đồng

3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

4. Bước khối lượng : 100 cổ phần

5. Bước giá : 100 đồng

6. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: Tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: Tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 19/03/2013 đến 16h ngày 05/04/2013

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 11/04/2013 tại các Đại lý Đấu giá

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 15/04/2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

11. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 16/04/2013 đến ngày 25/04/2013

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 16/04/2013 đến ngày 23/04/2013

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm: CTCP CHUNG KHOAN SAIGON TOURIST.rar

image 15 image 0