imageimage

CTCP Đầu tư Sài Gòn VGR đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VGR, chi tiết như sau:  

 

1. Số lượng cổ phần đấu giá: 16.800.000 cổ phần

2. Mệnh giá : 10.000 đồng

3. Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần

4. Bước khối lượng : 100 cổ phần

5. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

6. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán

7. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h00 ngày 04/01/2013 đến 16h ngày 25/01/2013

8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 31/01/2013 tại các Đại lý Đấu giá

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 04/02/2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

10. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 05/02/2013 đến ngày 18/02/2013

11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 05/02/2013 đến ngày 18/02/2013

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm: CTCP DAU TU SAI GON VGR.rar

image 39 image 0