imageimage

CTCP Lương thực vật tư nông nghiệp Đăl Lăk đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Lương thực vật tư nông nghiệp Đăk Lăk, chi tiết như sau:

 

1. Số lượng cổ phần đấu giá: 1.668.880 cổ phần

2. Giá khởi điểm: 24.000 đồng/cổ phần  

3. Số lượng cổ phần mua tối thiểu: 100 cổ phần  

4. Số lượng cổ phần mua tối đa: 1.668.880 cổ phần

5. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h30 ngày 02/01/2013 đến 15h30 ngày 17/01/2013

6. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: châm nhất 16h00 ngày 22/01/2013

7. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 25/01/2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 28/01/2013 đến ngày 04/02/2013

9. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  từ ngày 28/01/2013 đến ngày 31/01/2013

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm:

- 12_2012Quy_che_Dau_gia.doc

- 12_2012Quyet_dinh_ve_viec_ban_co_phan.pdf

 

 

 

image 17 image 0