imageimage

CTCP Phát triển du lịch Tân An đấu giá cổ phần lần đầu

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂN AN
2. Số lượng cổ phần đấu giá: 2.250.000 cổ phần
3. Mệnh giá : 10.000 đồng
4. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
5. Bước giá : 100 đồng
6. Bước khối lượng : 100 cổ phần
7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán;
8. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán.
9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 20/12/2011 đến 16h00 ngày 09/01/2012
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 13/01/2012 tại các Đại lý Đấu giá
11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 17/01/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 18/01/2012 đến ngày 07/02/2012
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 18/01/2012 đến ngày 31/01/2012

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm

image 15 image 0