imageimage

CTCP Sách & Thiết bị giáo dục Miền Bắc trả cổ tức

Phòng Dịch vụ chứng khoán CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Sách & Thiết bị giáo dục Miền bắc nhận cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

 

- Thời gian chốt DSCĐ:  16h30 ngày 11/01/2013

- Thời gian chi trả:  từ ngày 21/01/2013

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6%/ mệnh giá

- Địa điểm nhận cổ tức:  Phòng Kế toán - CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc.

 Địa chỉ: 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

 

image 41 image 0