imageimage

CTCP Sách và TBGD miền Bắc thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 2013

P.DVCK - CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc như sau:

 

  • Thời gian chốt DSCĐ:   16h30 ngày 10/112/2013
  • Lý do: Chi trả cổ tức năm 2013
  • Tỷ lệ:    12%/ mệnh giá
  • Thời gian chi trả dự kiến:   ngày 20/01/2014
  • Địa điểm chi trả:  Phòng KT – TV -  CTCP Sách và TBGD Miền Bắc

                 Địa chỉ: 187B Giảng võ – Đống Đa – Hà Nội

  • Thủ tục chi trả: 

+ Tiền mặt: Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo CMND, Thông báo nhận cổ tức và giấy giới thiệu đến nhận cổ tức (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ trên phải có them giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu đính kèm)

 

+  Cổ đông muốn nhận cổ tức qua tài khoản: Đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm và gửi về CTCP Sách và Thiết bị miền Bắc. CTCP Sách và TBMB chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông chịu.  

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Mẫu giấy ủy quyền và mẫu chuyển khoản tiền cổ tức

image 28 image 0