imageimage

CTCP Sách và TBGD miền Bắc thông báo chốt DSCĐ tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - P.DVKH Chi nhánh Hà Nội xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc như sau:

 

  • Thời gian chốt DSCĐ:   16h ngày 12/03/2014
  • Lý do: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2014
  • Thời gian họp dự kiến: 8h30 đến 11h ngày 29 tháng 03 năm 2014   
  • Địa điểm họp dự kiến: Hội trường 22/12 187B Giảng Võ, Hà Nội

 

Xin trân trọng thông báo.

 

Tải file:  Xác nhận tham dự ĐHCĐ.DOC

             Giấy ủy quyền.doc

image 46 image 0