imageimage

CTCP Sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp VINGAL đấu giá cổ phần lần đầu 

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY SẢN XUẤT SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL
2. Số lượng cổ phần đấu giá: 3.636.810 cổ phần
3. Mệnh giá : 10.000 đồng
4. Giá khởi điểm: 10.050 đồng/cổ phần
5. Bước giá : 10 đồng
6. Bước khối lượng : 100 cổ phần
7. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán;
8. Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là toàn bộ số cổ phần chào bán.
9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 16/12/2011 đến 16h00 ngày 06/01/2012
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 12/01/2012 tại các Đại lý Đấu giá
11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 16/01/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 17/01/2012 đến ngày 06/02/2012
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 17/01/2012 đến ngày 30/01/2012

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem File đính kèm

image 32 image 0