imageimage

CTCP Thực phẩm Vạn Điểm bán đấu giá cổ phần

Ban tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn của Tổng Công ty Mía đường I - CTCP tại CTCP Thực phẩm Vạn Điểm xin thông báo bán đấu giá cổ phần như sau:

 

 1. Tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN  THỰC PHẨM VẠN ĐIỂM
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
 3. Số điện thoại: (84.4) 3 3784 284 -  Fax: (84.4) 3 3784 533
 4. Vốn điều lệ thực góp: 14.934.200.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng)
 5. Tên cổ phần bán đấu giá Cổ phần Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm
 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 760.140 cổ phần (Bảy trăm sáu mươi ngàn, một trăm bốn mươi cổ phần)
 7. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 8. Giá khởi điểm: 10.550 (Mười nghìn, năm trăm năm mươi) đồng/cổ phần
 9. Mục đích chào bán: Thoái toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty Mía đường I tại Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm
 10. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

-  Tầng 2,3,4 Số 2C Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

-  Điện thoại: (04) 6288 2006  - Fax: (04) 6288 2008

 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty cổ phần tại CTCP Thực phẩm Vạn Điểm
 2. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 18/09/2014 đến 16h ngày 08/10/2014
 3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

-  Tầng 2, Số 2C Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá:Thời gian: 15h00 ngày ngày 15/10/2014

-  Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

-  Tầng 2, Số 2C Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp Phiếu tham dự: Trước 15h30, ngày 15/10/2014
 2. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 20/10/2014 đến 15h30 ngày 31/10/2014
 3. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ 8h00 ngày 20/10/2014 đến 15h30 ngày 24/10/2014
 4. Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt cọc, mua cổ phiếu Chủ tài khoản:

Tổng Công ty Mía đường I – Công ty cổ phần

Số tài khoản: 0555100008008 Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Nội dung: Nộp tiền mua phần vốn của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm.

 

 

Tải file: Thông báo sửa Quy chế bán đấu giá.pdf

             Thông báo bán đấu giá.doc

             Phiếu tham dự đấu giá.pdf

             Đơn đăng ký đấu giá.pdf

             Quy chế đấu giá.pdf

             Bản cáo bạch.pdf

             Thông báo thay đổi thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc.pdf

 

image 257 image 0