imageimage

CTCP Thủy điện Rắk R’tih đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của CTCP Thủy điện Rắk R’tih, chi tiết như sau:

 

1. Số lượng cổ phần đấu giá:   19.000.000 cổ phần

2. Mệnh giá : 10.000 đồng

3. Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

4. Bước giá : 100 đồng

5. Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu và tối đa: 19.000.000 cổ phần

6. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ ngày 03/12/2012 đến 16h00 ngày 20/12/2012

7. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 26/12/2012 tại các Đại lý Đấu giá

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 28/12/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

9. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 29/12/2012 đến ngày 07/01/2013

10. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Các ngày 02/01/2013 đến 07/01/2013.

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm:CTCP Thuy dien Dak R'tih.rar

 

image 42 image 0