imageimage

Cty TNHH MTV DAP-VINACHEM bán đấu giá CP

Theo thông báo từ Sở GDCK HÀ NỘI, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

 

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV DAP - VINACHEM

 

1. Số lượng cổ phần đấu giá: 30.208.279 cổ phần

2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

4. Bước khối lượng: 100 cổ phần

5. Bước giá : 100 đồng

6. Số lượng cổ phần tối thiểu mỗi nhà đầu tư được phép mua là 100 cổ phần

7. Số lượng cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư cá nhân được phép mua là 30.208.279 cổ phần

8. Số lượng cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư tổ chức được phép mua là 30.208.279 cổ phần

9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h30 ngày 06/10/2014 đến 15h30 ngày 24/10/2014

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 29/10/2014 tại các Đại lý Đấu giá

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 31/10/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 03/11/2014 đến ngày 10/11/2014

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 04/11/2014 đến ngày 07/11/2014

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng tải file:

1. Phieu dang ky tham du DG - HNX.doc

2. 10_201435077fQUY_CHE_DAU_GIA_CTY_TNHH_MTV_DAP_VINACHEM.doc

 

Các thông tin khác vui lòng xem theo đường link

http://hnx.vn/web/guest/home;jsessionid=Rnp7JyLSfNywkVPF8dwLlB4p7dz81hlZb8J612TZ3t0JfkKPhsfM!-1234892983!1412565170183?p_p_id=tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-12&p_p_col_count=1&_tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet_anchor=viewAction&_tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet_news_id=307486&_tincongbolichsukien_WAR_HnxIndexportlet_exist_file=1 

Trân trọng !

 

 

image 57 image 0