imageimage

Đấu giá cổ phần của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa

Đấu giá cổ phần của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (28/04/2011)

Theo thông báo từ Sở GDCK Tp. HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV

2. Tên DN bán đấu giá : CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÁNH PHÚ HÒA

3. Giá khởi điểm: 22.500 đồng/cổ phần

4. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 28/04/2011 đến 16h00 ngày 10/05/2011

5. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 16/05/2011

6. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/05/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần 

Quy chế đấu giá cổ phần

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

image 27 image 0