imageimage

EXIMLAND chốt DSCĐ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013

P.DVCK - Công ty CPCK Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bất động sản E XIM để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013 như sau:

 

- Thời gian chốt DSCĐ: 16h ngày 11/08/2014

- Tỷ lệ chi trả: 5%/ cổ phần

- Thời gian chi trả dự kiến: từ ngày 18/08/2014

- Địa điểm:  Phòng Kế toán - CTCP Bất động sản E XIM- 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, TpHCM.

 

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Eximland

http://eximland.com.vn/upload/file/Thong_Bao_Chi_Tra_Co_Tuc_2013.pdf

image 78 image 0