imageimage

Eximland thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011

Công ty Cổ phần Bất động sản Exim (Eximland) thông báo với quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011 như sau:

 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Bất động sản Exim

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày chốt danh sách: 16 giờ ngày 22/06/2012

- Mục đích: Chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng)

- Thời gian chi trả cổ tức: 05/07/2012

- Phương thức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Địa điểm: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Bất động sản Exim, 179EF Cách mạng tháng 8, Phường 5, Quận 3, TP. HCM (Lầu 7)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý cổ đông vui lòng tải file: Eximland thong bao chi tra co tuc.rar

image 11 image 0