imageimage

Eximland thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Theo thông báo số 01/2013/TB-HĐQT ngày 18/03/2013, Công ty Cổ phần Bất động sản Exim (Eximland) thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

 

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 25/03/2013

- Thời gian đại hội: 8h ngày 11/04/2013

- Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Q1, TPHCM

 

Để xem thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng tải file đính kèm: Thong bao Eximland.pdf

image 29 image 0