imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tân Mai Miền Đông

Căn cứ:

 • Quyết định số 331/2018/QĐ-CNHN ngày 02/11/2018 của Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Tân Mai Miền Đông;
 • Kết quả phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tân Mai Miền Đông được tổ chức ngày 26/11/2018.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tân Mai Miền Đông được tổ chức ngày 26 tháng 11 năm 2018 như sau:

 1. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 100.000 cổ phần
 2. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
 3. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà Đầu tư

          + Tổ chức:  01 Nhà Đầu tư                          + Cá nhân: 01 Nhà Đầu tư

 1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 100.100 cổ phần
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 01 phiếu
 3. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 100.000 cổ phần
 4. Giá đặt mua cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần
 5. Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần
 6. Giá đấu thành công bình quân: 12.000 đồng/cổ phần
 7. Tổng số Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư

          + Tổ chức: 01 Nhà đầu tư                           + Cá nhân: 0 Nhà đầu tư

 1. Tổng số lượng cổ phần bán được: 100.000 cổ phần
 2. Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.200.000.000 (Một tỷ hai trăm triệu) đồng
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 06/12/2018
 4. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 62 image 0