imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 494

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 vào ngày 26/02/2016.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 43 image 0