imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được tổ chức ngày 26 tháng 12 năm 2019.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 230 image 0