imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần do SATRA nắm giữ tại CMID được tổ chức vào ngày 16/05/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TPHCM (CMID) được tổ chức vào ngày 16/05/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 80 image 0