imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần do SCIC nắm giữ tại ROMASCO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa (ROMASCO) được tổ chức vào ngày 29/01/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 17 image 0