imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần do SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Trường Lưu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (SJC) nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Trường Lưu Thủy được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 750.000 cổ phần.
2. Giá khởi điểm chào bán: 12.000 đồng/cổ phần.
3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần: có 02 nhà đầu tư.
    Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư Cá nhân: 02 nhà đầu tư.
4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua: 1.500.000 cổ phần.
5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ: 02 phiếu.
6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 02 phiếu.
7. Giá đặt mua cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần.
8. Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần.
9. Giá trúng đấu giá bình quân: 12.100 đồng/cổ phần.
10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư.
      Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư Cá nhân: 01 nhà đầu tư.
11. Số lượng cổ phần chào bán thành công: 750.000 cổ phần.
12. Giá trị cổ phần chào bán thành công: 9.075.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo.

image 149 image 0