imageimage

Kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây được tổ chức vào ngày 26/08/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 119 image 0