imageimage

Kết quả bán đấu giá mua cổ phần do SATRA nắm giữ tại Công ty cổ phần Địa Ốc SA TRA E XIM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty cổ phần Địa Ốc SA TRA E XIM được tổ chức vào ngày 16/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 124 image 0