imageimage

Kết quả bán đấu giá mua cổ phần tại SEACO do Satra nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) nắm giữ tại - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn (SEACO) được tổ chức vào ngày 29/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 105 image 0