imageimage

Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được tổ chức ngày 16 tháng 09 năm 2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 146 image 0