imageimage

Kết quả chào bán cạnh tranh của Satra tại CTCP Bao Bì Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại sài Gòn – TNHH MTV (Satra) tại CTCP Bao Bì Sài Gòn được tổ chức vào ngày 24/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 107 image 0