imageimage

Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Cần Thơ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà nước tại CTCP Du lịch Cần Thơ tính đến 16h ngày 14/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 89 image 0