imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai

Căn cứ:

 • Quyết định số 172/2019/QĐ-CNHN ngày 25/11/2019 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai tính đến 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2019 như sau:

 1. Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty Cổ phần In báo Lào Cai
 2. Địa chỉ: Số 045 đường Mường Than, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 3. Điện thoại: (0214) 3 840 070                                      Fax: (0214) 3 842 168
 4. Vốn điều lệ: 4.684.410.000 đồng
 5. Số lượng cổ phần đấu giá cả lô: 456.141 cổ phần
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 27/11/2019 đến ngày 13/12/2019
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 06 nhà đầu tư
 • Trong đó: Tổ chức: 01 nhà đầu tư                                 Cá nhân: 05 nhà đầu tư
 1. Số lượng cổ phần đặt mua: 2.736.846 cổ phần
 2. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Từ 9h00 đến 15h00 ngày 17/12/2019

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá cả lô cổ phần Công ty cổ phần In báo Lào Cai theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019
 • Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI (Tầng 10, Tòa nhà EuroWindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội)

Trân trọng thông báo./.

image 86 image 0