imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Tân Mai Miền Đông

Căn cứ:

 • Quyết định số 331/2018/QĐ-CNHN ngày 02/11/2018 của Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Tân Mai Miền Đông;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Tân Mai Miền Đông.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (Rồng Việt) xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Tân Mai Miền Đông tính đến 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2018 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tân Mai Miền Đông
 2. Địa chỉ: Ấp Tân Phước, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 3. Điện thoại: 0909.387.879
 4. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
 5. Số lượng cổ phần đấu giá: 100.000 cổ phần
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2018
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 02 (Hai) nhà đầu tư
 10. Số lượng cổ phần đặt mua: 100 (Một trăm nghìn một trăm) cổ phần đạt 100,1% số cổ phần chào bán. Trong đó:
 

STT

Nội dung

Số lượng (nhà đầu tư)

Khối lượng đăng ký (cổ phần)

1

Tổ chức

01

100.000

2

Cá nhân

01

100

Tổng

02

100.100

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Tân Mai Miền Đông theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2018
 • Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 48 image 0