imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do SATRA nắm giữ tại CTCP Địa Ốc SA TRA E XIM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty cổ phần Địa Ốc SATRA E XIM tính đến 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 86 image 0