imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Satra nắm giữ tại SEACO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) nắm giữ tại CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn (SEACO) từ ngày 25/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 106 image 0