imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do SCIC nắm giữ tại Romasco ngày 10/08/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa (Romasco) vào ngày 10/08/2016.

Căn cứ trên kết quả đăng ký tham gia, Rồng Việt thông báo về việc không tổ chức phiên bán đấu giá vào ngày 17/08/2016 do không đủ điều kiện để tổ chức theo Quy chế bán đấu giá (được ban hành kèm Quyết định số 115/2016/QĐ-RV ngày 18/07/2016).

Tài liệu liên quan:

  1. CV 657 - Ket qua dang ky tham gia dau gia Romasco
  2. CV 658 - Khong to chuc phien ban dau gia Romasco
image 47 image 0