imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Trường Lưu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Trường Lưu Thủy tính đến 16h00 ngày 22 tháng 12 năm 2015 như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN TRƯỜNG LƯU THỦY.
2. Địa chỉ: 115 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
3. Vốn điều lệ thực góp: 62.580.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng).
4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 750.000 (Bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
5. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phần.
7. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 03/12/2015 đến 16h00 ngày 22/12/2015.
8. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư (Tổ chức: 0; Cá nhân: 02 nhà đầu tư).
9. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.500.000 cổ phần.

Trân trọng thông báo.

image 85 image 0