imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây tính đến 16 giờ 00 phút ngày 24/08/2015 như sau:

1. Tổ chức phát hành: CTCP Dịch vụ Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây.
2. Địa chỉ: 222-222A Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM.
3. Điện thoại: (08) 3969 0320       - Fax: (08) 3960 6813.
4. Vốn điều lệ: 26.400.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 290.400 cổ phần.
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phiếu phổ thông      - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 25.700 đồng/cổ phần
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 8 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/08/2015.
9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 nhà đầu tư (Tổ chức: 0; Cá nhân: 2 nhà đầu tư).
10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 290.500 cổ phần.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 95 image 0