imageimage

Kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần bán đấu giá do SATRA nắm giữ tại CMID

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần bán đấu giá do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất (CMID) vào ngày 16/05/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 103 image 0