imageimage

Kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần bán đấu giá do SATRA nắm giữ tại Nhabexims

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần bán đấu giá do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Nhà Bè (Nhabexims)  vào ngày 01/08/2016


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 148 image 0