imageimage

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ Dai- Ichi Life Việt Nam


Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ Dai- Ichi Life Việt Nam (DFVN) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Đại lý Phân phối và các đơn vị cung cấp dịch vụ của Quỹ Đầu tư tăng trưởng DFVN ("DFVN-CAF") về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 như sau:

1. Công ty DFVN sẽ nghỉ làm việc từ Thứ Hai ngày 04/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019 và sẽ làm việc bình thường trở lại vào Thứ Hai ngày 11/02/2019.

2. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF:
- Quỹ DFVN-CAF sẽ không giao dịch và không định giá đối với Kỳ giao dịch Thứ Ba ngày 05/02/2019;
- Quỹ DFVN-CAF sẽ giao dịch trở lại vào Thứ Ba ngày 12/02/2019. Thời điềm đóng Sổ lệnh cho Kỳ giao dịch này là 11h30 Thứ Hai ngày 11/02/2109.

Trân trọng thông báo.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 144 image 0